2 Nisan 2016

Code-Prettify : HTML siteleri içerisinde kodlarınız daha belirgin olsun.

code-prettify :  Google tarafından hazır olarak hazırlanmış olan html içerisindeki kodların daha güzel gözükmesi için yazılmış olan açık kaynak bir script dosyasıdır.
Resmi sitesi https://github.com/google/code-prettify


Aşağıda örnek html kodlarını görebilirsiniz.


<html>
<head>
    <script src="https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js"></script>
</head>
<body>
    <pre class="prettyprint">
<code class="lang-cs">
 Console.WriteLine("Hello World!");
</code>
</pre>
</body>
</html>
Çıktısı Daha fazla kod örneğini Test adresinden kotrol edebilirsiniz.