11 Mart 2016

Latex Hızlı Bir Başlangıç

Giriş

Giriş kısmının amacı latex e dökümanımızın ne tür bir döküman olduğunu bildirip burada ihtiyaç duyulan paketlerin ayarlanmasını sağlamaktır.
Örneğin matematik formatları için "amsmath" gibi bir fonksiyon kümesini eklemek istersek dökümanımız aşağıdaki gibi olur.

% Giriş
% ---
\documentclass{article}%Makale olduğunu bildirdik.

% Packages
% ---
\usepackage{amsmath} % Gelişmiş matematik dizimi 
\usepackage[utf8]{inputenc} % Unicode desteği
\usepackage[turkish]{babel} % Yazım kurallarını değiştiriyor
\usepackage{hyperref} % Dökümana link ekleme
\usepackage{graphicx} % Dökümana resim yükleme
\usepackage{listings} % Kaynak kodunu biçimlendirme ve vurgulama
 
Yukarıdaki komutlardan sadece documentclass komutu zorunlu olup diğerleri isteğe bağlıdır. Paketleri eklemedende  derleyebilirsiniz ama bazı özellikleri kullanamazsınız. Ayrıca usepackage komutu asla ana döküman içerisinde olmamalıdır.

Ana döküman aşağıdaki gibidir.

\begin{document}
% ...
% ... Yazılacaklar burada olmalıdır.
% ...
\end{document}
 

Latext Biçimlendirme

Latex için en çok kullanılan komutları bulmak için https://wch.github.io/latexsheet/ adresinde yer alan dökümanları kullanabiliriz.

Matematik Biçimleri İçin Aşağıdaki Denklemleri Örnek Olarak Yapalım

f(x)f(x)F(x)F(x)=x2=2x=f(x)dx=13x3


\begin{align}%Burada yer alan align denklemi & işaretine göre hizaya getirdi. 
f(x) &= x^2\\% '\\' işareti denklemin bittiğini söylüyor.
f'(x) &= 2x\\
F(x) &= \int f(x)dx\\%'\int' integral işaretini ifade ediyor.
F(x) &= \frac{1}{3}x^3%'\frac' rasyonel sayılar için bölme işaretini ifade ediyor.
\end{align}

Sayfa Düzeni

Genellikle dökümanlarımız sadece denklemlerden oluşmaz ama bazılarını daha çok kullanırız. Bunlar genellikle şunlardır
  • Başlık/Başlık Sayfası
  • İçindekiler Tablosu
  • Başlıklar/Bölümler
  • Yararlanılan Kaynaklar
 Latexte bunların hepsini bize sağlayacak komutlar yer almaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.
 
\section{Burada Yazı Ekleniyor} % Dökümanın en üstündeki hiyeraşi;Otomatik olarak numaralandırıyor
\subsection{}
\subsubsection{}
\paragraph{} % Paragrafta numaralandırma yok.
\subparagraph{}

\author{Claudio Vellage} % Yazarın Adı
\title{A quick start to \LaTeX{}} % Dökümanın Başlığı
\date{\today{}} % Tarihi Ayarlama \today{} bugünü verir isterseniz silip el ile de girebilirsiniz.
\maketitle{} % Başlık Türetir Dökümana Ekler.
\tableofcontents{} % İçindekiler tablosunu section a bağlı olarak üretir
\\ % Satır Sonu
\newpage{} % Sayfa Sonu 

Resim Ekleme

\begin{figure}
\includegraphics[width=\textwidth]{resim.png}%Eğer resim tex ile aynı klasörde ise direk yazabiliriz.
Çok fazla resminiz varsa resminizi klasör içine almanız sizin için daha iyi olur.
% \includegraphics[width=\textwidth]{KlasorAdi/picture.png}%Klasör adını yazarak yolu tam belirtmeliyiz.
\caption{Bu resim altındaki bilgilendirmeyi verir.}
\end{figure}
 

Kaynak kodu formatı

Programlama dili ile ilgili yazı yazmak istiyorsak listings package kullanırız burada dili özellikle belirtmek istiyorsak dili [DIALECT]LANGUAGE şeklinde belirtiriz.
Burada LaTeX  TeX in Dialect idir.

\begin{lstlisting}[language={[LaTeX]TeX},caption=Adding pictures in \LaTeX{}.,breaklines=true,frame=single]
...
\end{lstlisting}
 

Referanslar ve Bibliyografya

Referans alırken alacağımız denklem ya da section a bir label tanımlarız.
label tanımlanırken 
Section için
\label{sec:LABELADI} 
Equation için
\label{eq:LABELADI} 
yazılır. Denklem referans numarasını labelde almak için ise

Section için ~\ref{sec:referans}
Denklem için ~\ref{eq:referans} 

kullanarak denklemi alırız aşağıdaki örnekleri inceleyebiliriz.

\section{Referans Veren}
\label{sec:referans}
Merhaba!

\section{Referans Alan}

Bunu Selam Çeşitlerinden Aldım ~\ref{sec:referans}.%Section numarasını verir
 
 
\begin{equation} \label{eq:solve}
x^2 - 5 x + 6 = 0
\end{equation}

\begin{equation}
x_1 = \frac{5 + \sqrt{25 - 4 \times 6}}{2} = 3
\end{equation}

\begin{equation}
x_2 = \frac{5 - \sqrt{25 - 4 \times 6}}{2} = 2
\end{equation}

Burada ~\ref{eq:solve} denklemini çözdük
 

--------
Bazen bibliyografya listesi uzun olabilir bu durumda bib formatında bir dosyaya hepsini yazıp latex içerisinde çağırabiliriz.
Burada dikkat edilmesi gereken dosyanın formatının kesinlikle tex olmamasıdır.
Formatı kesinlikle bib türünde olmalıdır.

bib içerisine dosya atılırken 

@ARTICLE
{
VELLAGE:1,
AUTHOR="Claudio Vellage",
TITLE="A quick start to \LaTeX{}",
YEAR="2013",
PUBLISHER="",
}
 
şeklinde listeye eklenir.
Ben yukarıda tanımladığım bib dosyasının adını kaynakca.bib verdm

Daha sonra aşaıdaki paketleri tex dosyamıza eklemeliyiz.


\usepackage[backend=bibtex,style=verbose-trad2]{biblatex} % Use biblatex package
\bibliography{kaynakca} % The name of the .bib file (name without .bib)Dokuman içinde kullanırken
 

This feature works as I described in \cite{VELLAGE:1}.


şeklinde yazarız.

döküman bitmeden öncede

\printbibliography


yazmamız gerekir.


Bibliography kullanılmış döküman aşağıdaki gibi olur.

\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\usepackage[backend=bibtex,style=verbose-trad2]{biblatex} % Use biblatex package
\bibliography{kaynakca} % Ayni klasor icerisinde olacak ve sonundaki bib formati olmayacak

\begin{document}
This feature works as I described in \cite{VELLAGE:1}.
\printbibliography
\end{document}