11 Şubat 2019

SQL ile Linked Serverdan Tablo Verileri Kopyalamaexec sp_MSforeachtable 'SET IDENTITY_INSERT ? ON '
exec sp_MSforeachtable 'INSERT INTO ? SELECT * FROM OPENQUERY([LinkedServer], ''select * from ?'')  '
exec sp_MSforeachtable 'SET IDENTITY_INSERT ? OFF '