6 Mart 2018

C# Func Nedir?

using System;
using System.Linq;

namespace IEnumerableDemo
{
  public delegate int SomeOperation(int x, int y);
  class Program
  {
    static int Sum(int x, int y) => x + y;

    static void Main(string[] args)
    {


      //Örnek SomeOperation iki int girdi alarak int döndüren bir delegatedir. 
      //Burada SomeOperation türüne add metodunu tanımladık.
      SomeOperation add = Sum;
      Console.WriteLine(add(10, 10));
      /*
       ÇIKTI:
       20
       */


      //Func .net içerisine eklenmiş hazır delegate metodlardır.
      //public delegate TResult Func<in T, out TResult>(T arg); gibi 16 girdi 
      //ve bir çıktıya kadar destekleyecek şekilde tanımlanmış generic bir delgatedir.
      //Yukarıda delegate tanımlayarak yaptığımız işlemi delegate
      //tanımlamadan hazır Func delegatesini kullanarak yazdık;
      Func<int, int, int> addF = Sum;
      Console.WriteLine(addF(10, 10));
      /*
       ÇIKTI:
       20
       */

      //Lambda Fonksiyonları da aslında birer delegate metodlardır.
      //Örnekler 
      Func<int, string> func1 = (x) => string.Format("string = {0}", x);
      Func<bool, int, string> func2 = (b, x) => string.Format("string = {0} and {1}", b, x);
      Func<double> func3 = () => Math.PI / 2.0;
      Func<int> getRandomNumber = () =>
      {
        var r = new Random().Next(1, 100);
        return r;
      };

      Console.WriteLine(func1.Invoke(1));
      Console.WriteLine(func2.Invoke(true, 2));
      Console.WriteLine(func3.Invoke());
      /*
      ÇIKTI:
      string = 1
      string = True and 2
      1,5707963267949
      */
      Console.WriteLine(getRandomNumber());      //Kullanımı için lambda fonksiyonları güzel bir örnektir.
      //Yazılabilecek filtreleme ve seçimi işleme işlemlerini
      //Func ile yazarak çeşitli yerlerde kulllanabiliriz..

      //Filtreleme için yazıldı. Çift Sayıları Seç
      Func<int, bool> evenNumbers = (x) => x % 2 == 0;

      //Seçimi İşleme Tersine Çevir ve String Türüne Dönüştür.
      Func<int, string> reciprocal = (x) => $"{ x } + {-1 * x} = 0";

      int[] values = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
      var res = values.Where(evenNumbers).Select(reciprocal);
      foreach (var item in res)
        Console.WriteLine(item);
      /*
      ÇIKTI:
      2 + -2 = 0
      4 + -4 = 0
      6 + -6 = 0
      */
    }
  }
}