7 Mart 2018

C# Abstract Kullanımı İçin Örnek

 

using System;
using System.Linq;

namespace AbstractionDemo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      TextFile tf = new TextFile("test.txt");
      Console.WriteLine(tf.IsExist());
      tf.Write("test");
      FileFactory.ShowContent(tf);
      FileFactory.WriteFile(tf, "degistirilen icerik");
      Console.WriteLine(FileFactory.ReadFile(tf));
      


      BinaryFile bf = new BinaryFile("test_binary.dat");
      Console.WriteLine(bf.IsExist());
      var bytes = new byte[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5 };
      bf.Write(bytes);
      Console.WriteLine(bf.Length);
      FileFactory.ShowContent(bf);
      byte[] b = FileFactory.ReadFile(bf);
      b = b.Select(q => (byte)(q + 1)).ToArray();
      FileFactory.WriteFile(bf, b);
      FileFactory.ShowContent(bf);

    }
  }

  public class FileFactory
  {
    //File class ile çalışıyoruz. Artık bizim için hangi dosya türü olduğunun bir önemi yok
    //Biz artık dosya işlemleri için türünden bağımsız olarak ortak metod yazabiliyoruz.
    public static void ShowContent<T>(File<T> file)
    {
      Console.WriteLine(file);
    }

    public static void WriteFile<T>(File<T> file, T content)
    {
      file.Write(content);
    }

    public static T ReadFile<T>(File<T> file)
    {
      return file.Read();
    }
  }

  public abstract class File<T>
  {
    protected string Path { get; set; }
    private Type Type;
    public abstract T Read();
    public abstract void Write(T content);
    public bool IsExist() => System.IO.File.Exists(Path);
    public File(string path, Type type)
    {
      Path = path;
      Type = type;
    }
  }

  public class TextFile : File<string>
  {

    public override string Read()
    {
      return System.IO.File.ReadAllText(Path);
    }

    public override void Write(string content)
    {
      System.IO.File.WriteAllText(Path, content);
    }
    //Text için özel Append Metodu oluşturduk.
    public void Append(string content)
    {
      System.IO.File.AppendAllText(Path, content);
    }

    public TextFile(string path) : base(path, typeof(string))
    {

    }
    public override string ToString()
    {
      return Read();
    }
  }

  public class BinaryFile : File<byte[]>
  {
    //Byte için ekstra özellik.
    public int Length => Read().Length;

    public override byte[] Read()
    {
      return System.IO.File.ReadAllBytes(Path);
    }

    public override void Write(byte[] bytes)
    {
      System.IO.File.WriteAllBytes(Path, bytes);
    }
    public BinaryFile(string path) : base(path, typeof(byte[]))
    {

    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Join(" ", Read());
    }

  }
}