23 Şubat 2018

C# Parola Kontrolü

Parola kontrol için hazır kod.
using System;
using System.Text;

namespace PasswordTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string exit = string.Empty;
      var pi = new PasswordInfo();
      pi.Name = "Name";
      pi.Surname = "Surname";
      while (exit != "exit")
      {
        Console.WriteLine("Enter A Password:");
        pi.Password = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine(Program.CheckPasswordFormat(pi).Data.ToString());
      };
    }
    public struct ResultInfo
    {
      public bool Success { get; }
      public object Data { get; }

      public ResultInfo(bool success, object data)
      {
        Success = success;
        Data = data;
      }
    }
    public class PasswordInfo
    {
      string name;
      public string Name {
        get { return name; }
        set { name = value?.Trim(); }
      }
      string surname;
      public string Surname {
        get { return surname; }
        set { surname = value?.Trim(); }
      }
      string password;
      public string Password {
        get { return password; }
        set { password = value?.Trim(); }
      }
    }
    public static ResultInfo CheckPasswordFormat(PasswordInfo pi)
    {
      var error = new ResultInfo(false,
        "En az 6 en, fazla 128 karakter olmalıdır.Türkçe karakter içermeden en az bir büyük, en az bir küçük harf,en az bir rakam ve en az bir özel karakter içermelidir. Örneğin (~!@#$%^&*_-+=`|\\(){}[]:;\"'<>,.?/). Ad ve soyad içermemelidir."
        );

      if (pi.Password == null)
        return error;

      if (pi.Password.Length < 6 || pi.Password.Length > 128)
        return error;

      if (pi.Password.IndexOf(' ') > -1)
        return error;

      if (!string.IsNullOrEmpty(pi.Name))
        if (pi.Name.Length > 2)
          if (pi.Password.ToLower().IndexOf(pi.Name.ToLower()) > -1)
            return error;
      if (!string.IsNullOrEmpty(pi.Surname))
        if (pi.Surname.Length > 2)
          if (pi.Password.ToLower().IndexOf(pi.Surname.ToLower()) > -1)
            return error;
      var nonAlphaNumericCharacters = "~!@#$%^&*_-+=`|\\(){}[]:;\"'<>,.?/";
      foreach (var c in nonAlphaNumericCharacters)
      {
        if (pi.Password.IndexOf(c) > -1)
          goto passedNonAlphaNumeric;
      }
      return error;

      passedNonAlphaNumeric:
      for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++)
      {
        if (pi.Password.IndexOf(c) > -1)
          goto passedLowCharacters;
      }
      return error;

      passedLowCharacters:
      for (char c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
      {
        if (pi.Password.IndexOf(c) > -1)
          goto passedCapitalCharacters;
      }
      return error;

      passedCapitalCharacters:
      for (char c = '0'; c <= '9'; c++)
      {
        if (pi.Password.IndexOf(c) > -1)
          goto passedDigits;
      }
      return error;

      passedDigits:

      //Varsayılan karakterler dışında bir karakter yazıldıysa örneğin:ı,ç,ş,ö,ğ,€
      var sb = new StringBuilder(nonAlphaNumericCharacters);
      for (char c = '0'; c <= '9'; c++)
        sb.Append(c);
      for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++)
        sb.Append(c);
      for (char c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
        sb.Append(c);
      var allChars = sb.ToString();
      foreach (var c in pi.Password)
      {
        if (allChars.IndexOf(c) == -1)
          return error;
      }

      return new ResultInfo(true, "OK");
    }

  }
}