18 Kasım 2017

XML Namespace ve Prefix

XML Namespace ve Prefix olarak kullanmak için aşağıdaki fonksiyon incelenebilir.

Ayrıca string türünden bir xml eklemek için aşağıdaki bir örnek vardır.


string xmlFromFile = System.IO.File.ReadAllText("kod.txt");XNamespace sh = "http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader";

XNamespace xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";

XNamespace ef = "http://www.efatura.gov.tr/package-namespace";

XElement root = new XElement(sh + "StandardBusinessDocument",

    new XAttribute(xsi + "schemaLocation", "http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader PackageProxy_1_2.xsd"),

    new XAttribute(XNamespace.Xmlns + "sh", "http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"),

    new XAttribute(XNamespace.Xmlns + "ef", "http://www.efatura.gov.tr/package-namespace"),

    new XAttribute(XNamespace.Xmlns + "xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"),

    new XElement(sh + "StandardBusinessDocumentHeader",

        new XElement(sh + "HeaderVersion", "1"),

        new XElement(sh + "Sender",

            new XElement(sh + "Identifier", "XXX"),

            new XElement(sh + "ContactInformation",

                new XElement(sh + "Contact", "XXX"),

                new XElement(sh + "ContactTypeIdentifier", "XXX")

            ),//ContactInformation

             new XElement(sh + "ContactInformation",

                new XElement(sh + "Contact", "XXX"),

                new XElement(sh + "ContactTypeIdentifier", "XXX")

            )

            ),//Sender        new XElement(sh + "Receiver",

          new XElement(sh + "Identifier", "XXX"),

            new XElement(sh + "ContactInformation",

                new XElement(sh + "Contact", "XXX"),

                new XElement(sh + "ContactTypeIdentifier", "XXX")

            ),//ContactInformation

             new XElement(sh + "ContactInformation",

                new XElement(sh + "Contact", "XXX"),

                new XElement(sh + "ContactTypeIdentifier", "XXX")

            )

            ),//Receiver        new XElement(sh + "DocumentIdentification",

            new XElement(sh+ "Standard", "XXX"),

            new XElement(sh+ "TypeVersion", "XXX"),

            new XElement(sh+ "InstanceIdentifier", "XXX"),

            new XElement(sh+ "Type", "XXX"),

            new XElement(sh+ "CreationDateAndTime", DateTime.Now.ToString("s"))

            ),//DocumentIdentification        new XElement(sh + "Manifest",

            new XElement(sh+ "NumberOfItems", "XXX"),

            new XElement(sh+ "ManifestItem",

                new XElement(sh+"MimeTypeQualifierCode", "XXX"),

                new XElement(sh+ "UniformResourceIdentifier"),

                new XElement(sh + "Description"),

                new XElement(sh+ "LanguageCode", "XXX")

             )//ManifestItem

            )//Manifest

    ),//StandardBusinessDocumentHeader

    new XElement(ef+ "Package",

        new XElement("Elements",

            new XElement("ElementType", "XXX"),

            new XElement("ElementCount", "XXX"),

            //Düz xml metnini xml içerisine eklemek için aşağıdaki satırı kullanıyoruz.

            XElement.Parse(xmlFromFile)

        )

    )//Package

);