21 Nisan 2017

Web Sayfana Matematik Denklemleri Ekle

MathJax kütüphanesi ile sayfamıza tex komutlarını ekleyeceğiz.

1. body kapanış tagının altına aşağıdaki script kodlarını ekleyeceğiz.

<script type="text/x-mathjax-config">

  MathJax.Hub.Config({tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}});

</script>

<script type="text/javascript" async

  src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML">

</script>

2. Daha sonra sayfamızda görmek istediğimiz denklemleri http://docs.mathjax.org/en/latest/mathjax.html adresindeki dökümanlar yardımıyla ekleneecek.

Tamamlanmış html aşağıdaki gibidir.

<html lang="tr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>MathJax TeX Test Page</title>
</head>
<body>
$a \ne 0$ için \(ax^2 + bx + c = 0\) denkleminin genel çözümü aşağıdaki gibidir.
$$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$
<script type="text/x-mathjax-config">
  MathJax.Hub.Config({tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}});
</script>
<script type="text/javascript" async
  src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML">
</script>
</body>
</html>
$a \ne 0$ için \(ax^2 + bx + c = 0\) denkleminin genel çözümü aşağıdaki gibidir. $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$