9 Aralık 2016

Python İle Arka Planda Duyuru Kontrol Etme

Sayfadaki Duyuruları Kontrol Etmek İçin Python İle Aşağıdaki Programcığı Yaptım

http://lxml.de/ adresinden web sayfasıyla ilgili işlemlerin kısa bir özetini bulabilirsiniz. Benim burada ki amacım duyuru değişince üniversitenin web sayfasının açılmasıdır.


from lxml import html
import requests
import threading
import webbrowser


def duyuru_kontrol_et():
  t=threading.Timer(300.0, duyuru_kontrol_et)
  t.start()
  page = requests.get('http://www.gtu.edu.tr/')
  tree = html.fromstring(page.content)
  duyuru = tree.get_element_by_id('more-news')[1][0].text_content()
  duyuru=duyuru.strip()
  print(duyuru)
  if duyuru not in ["Türkiye İnovasyon Haftası 2016"]:
    webbrowser.open('http://www.gtu.edu.tr/')
    t.cancel()

duyuru_kontrol_et()