13 Ocak 2016

SQL Üzerinde Bağlantı Bilgilerini Görmek

Tüm Bilgileri için

SELECT  *

FROM    sys.dm_exec_connections

WHERE   session_id = @@SPID
Kullandığınız bilgisayarın IP adresi için

SELECT  client_net_address

FROM    sys.dm_exec_connections

WHERE   session_id = @@SPID