26 Ağustos 2015

Generic 3 : Metodlar ve Birden Fazla Parametre Kullanımı

using System;

namespace GenericOrnekleri
{
    class Program
    {
        //Genericleri metodlarda kullanmak.
        //Swap Metodu ile iki aynı türden değişkenin değerlerini birbirileriyle değiştirelim.
        static void Swap<T>(ref T a, ref T b)
        {
            T temp = a;
            a = b;
            b = temp;
        }


        public class A<T>
        {
            T value0;
        }

        /*
         Generics iki ya da daha fazla kullanılarak tanımlanabilir.
         * Bunun için<,> koymamız yeterlidir.
         */
        public class A<T1, T2>
        {
            public T1 value1;
            public T2 value2;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            int x = 5;
            int y = 10;
            Swap(ref x, ref y);

            Console.WriteLine("x = " + x);
            Console.WriteLine("y = " + y);            A<int, string> a = new A<int, string>();
            a.value1 = 10;
            a.value2 = "On";
           
            Console.ReadKey();
        }
    }
}