23 Mayıs 2015

Instance Class

using System;
namespace InheritClass
{
    /*
     Inheritance(veraset) olan classlar için aşağıdaki örneği inceleyelim.
     * Burada Asset adında public bir class oluşturduk.
     */
    public class Mal
    {
        public string Ad;
    }
    // * Bu asset classımızın verasetini olduşturduğumuz diğer classlara ekledik. 
    public class Stock : Mal
    {
        public long Hisse;
    }
    // * Bu asset classımızın verasetini olduşturduğumuz diğer classlara ekledik. 
    public class House : Mal
    {
        public decimal Degeri;
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //Burada iki farllı class bir class yardımıyla oluşturabildik.
            Stock msft = new Stock { Ad = "MSFT", Hisse = 1000 };
            Console.WriteLine(msft.Ad);
            Console.WriteLine(msft.Hisse);

            House mansion = new House { Ad = "Mansion", Degeri = 25000 };
            Console.WriteLine(mansion.Ad);
            Console.WriteLine(mansion.Degeri);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}