18 Mayıs 2015

C# bazı özel tip örnekleri(Constructor Özelliği).

       Basit fonksiyonlardan karmaşık fonksiyonlar yapabildiğimiz gibi, basit tiplerdende karmaşık tipler elde edebiliriz.Burada kullanacağımız constructor özelliği için bir örnek yapacağız.
      Bu örneğimiz de “BirimDonusturucu” adlı bir birim dönüştürmemize yarayacak bir class tanımlayacağız.

Bunun için önce visual studio içerisinde bir konsol uygulaması açalım.

Burada “BirimDonusturucu” adlı class tanımladık.

public class BirimDonusturucu
    {
        int oran; // Field
        public BirimDonusturucu(int birimOran) { oran = birimOran; } // Constructor
        public int Donustur(int birim) { return birim * oran; } // Method
    }

  • Constructror: Dikkat ederseniz constructor ifademizin başında clasımızın adı yani “BirimDonusturucu” yazıyor. Burada tanımlanan method ile aslında Field yani değişkenlerimizi yapılandırabiliyoruz. 
 Şimdi console programımızın içerisine clasımızı kullanarak iki farklı birim donusturucu tanimlayalim. Program aşağıdaki gibi olacaktır.

BirimDonusturucu kilometredenMetreye = new BirimDonusturucu(1000);//Burada bir Kilometrenin karşılığı 1000 metre olduğu için birimOran 1000' e eşitlendi.
            BirimDonusturucu metredenSantimetreye = new BirimDonusturucu(100);//Burada bir metrenin karşılığı 100 santim olduğu için birimOran 100' e eşitlendi.
            Console.WriteLine(kilometredenMetreye.Donustur(12));//Burada 12 kilometre 12000 metreye denk geldi;
            Console.WriteLine(metredenSantimetreye.Donustur(5));//5metre 500 cm
            Console.WriteLine(metredenSantimetreye.Donustur(kilometredenMetreye.Donustur(15)));//Burada iç içe iki method tanımladık 15 km  1500000 cm e dönüştürüldü.
            Console.ReadKey();

     Dikkat ederseniz constructor özelliğimiz ile sahip olduğumuz bir classı ihtiyacımıza göre iki farklı şekilde çoğaltabildik.Bu sayede yapacağımız işlem için ayrı ayrı class tanımlamamzıa gerek kalmadan ihtiyaçlarımıza yönelik bir class oluşturabildik.